Reference

PLOCHÉ STŘECHY - modifikované asfaltové pásy s posypem