IZOLACE A PAROZÁBRANA

Důležitým prvkem při montáži izolace je parotěsnící vrstva (parozábrana), která je po celé své ploše provedena kvalitně a bez narušení (např. kotvícími prvky apod.). Pokud tato parozábrana chybí nebo není správně provedena, dochází v konstrukci ke kondenzaci vodních par, které se nestihnou odpařovat a průběžně se v konstrukci kumulují. Následkem toho jsou pak plísně, hniloby, výtoky kondenzací do interiéru a destrukce nosných částí střechy.

Montujeme zateplení

  1. mezi krokve (standardní způsob)
  2. nadkrokevní izolace
U nadkrokevní izolace je montáž izolační hmoty provedena na bednění umístěném na krokvích. Bednění může tvořit pohledovou vrstvu interiéru (obvykle palubky či hoblovaná prkna).


Izolace 1
Izolace 2
Izolace klasická 1
Izolace
Parozábrana 1
Parozábrana 3
Parozábrana
nadkrokevni-01s